caligrafie.jpg, 3,8kB

O Aikido

Aikido je jedno z mnoha bojových umění pocházejících z Japonska. Jeho zakladatelem byl Morihei Ueshiba (1883-1969), jenž je cvičenci aikido označován jako Ó-Sensei (velký učitel).

Slovo AIKIDO se skládá ze slabik AI=harmonie, KI=duch, vesmír a DO=cesta.Aikido lze označit jako mladé bojové umění, ale původ jeho technik můžeme nalézt ve starých školách bojových umění jako např. Daito Ryu Aiki Jujutsu, Yagyu Shinkage Ryu, Tenshin Shinyo Ryu,… kdy největší podíl pro vznik aikido lze připsat škole Daito Ryu, kterou Ó-Sensei studoval u mistra Sokaku Takedy(1860-1943).

Ó-Sensei vychoval za svůj život několik generací cvičenců. Obecně lze jeho způsob cvičení rozdělit na dvě období, před 2. světovou válkou a po válce. Zatímco předválečné cvičení bylo zaměřeno více na boj a spíše se podobalo Daito Ryu, tak poválečné cvičení bylo značně jemnější a cílem přestalo být zničení oponenta, ale šlo spíše o získání kontroly nad ním. Dnes můžeme na videozáznamech vidět rozdílné pojetí cvičení mezi těmito obdobími. Mezi nejvýznamnější žáky zakladatele můžeme zařadit tyto: Gozo Shioda, Rinjiro Shirata, Minoru Mochizuki, Kenji Tomiki, Morihiro Saito, Seigo Yamaguchi, Kisaburo Osawa, Mitsugi Saotome, Shoji Nishio, Hiroshi Tada, Nobuyoshi Tamura, …

Způsob cvičení aikido lze rozdělit jako na trénink beze zbraně a se zbraněmi. V aikido se nejčastěji pracuje se třemi zbraněmi, Boken=dřevěný meč, Jo=dřevěná tyč asi 128 cm a Tanto=dřevěný nůž. Trénink se zbraněmi není žádnou speciální formou nebo dalším bojovým uměním, je a má být veden a vnímán jako nástroj k pochopení technik beze zbraně. Mezi technikami beze zbraně je možné vypozorovat podobnost s jinými japonskými bojovými uměními, především Ju-jutsu.

morihei

Morihei Ueshiba (1883-1969)