caligrafie.jpg, 3,8kB

Překlad rozhovoru s Gozo Shiodou v časopise Aiki News z roku 1992

Gozo Shioda se narodil se v Tokiu v roce 1915. Na střední škole studoval judo a kendo. V roce 1932 začal trénovat v Kobukan dojo pod vedením Moriheie Uešiby. Po dokončení univerzity byl v roce 1941 poslán jako voják do Číny a po návratu z války strávil s O-Senseiem krátký čas v Iwamě. Roku 1955 založil Yoshinkan Aikido a poté pokračoval v šíření Yoshinkanského Aikida až do své smrti v roce 1994.

Setkal jste se O-Senseiem předtím než umřel?

Navštívil jsem ho čtyři dny před jeho smrtí 26. dubna 1969. Zeptal jsem se ho: „Učiteli, proč jste tak silný? Kdy jste byl nejsilnější?“ „Bude to v ten den, kdy už budu mířit k nebi, to budu nejsilnější. Pochop to, Shiodo. Podívej se na plamen svíčky těsně před tím, než zhasne, náhle se rozzáří. Tak je to!“ řekl O-Sensei. Později vysvětlil, že plamen svíčky se náhle rozbliká před tím, než zhasne a také řekl „Takže budu vždy trénovat“ A také to před svou smrtí potvrdil.

V těch dnech byli u o O-Senseie čtyři mladší deshi. Zrovna spal, když jsem za ním přišel, náhle se ale probudil a řekl: „To jsi ty, děkuji, že jsi přišel. Jezdím po nebi na okřídleném koni. Mohu vidět zemi. Shiodo, co teď dělá Kenji Tomiki? Pozoruji to.“ Sensei měl rakovinu jater, jeho ruce se staly tenkými, ale když musel na záchod, postavil se a šel.

Protože nemohl jíst, pil pouze vodu a jeho energie byla naprosto vyčerpána, vypadal jako by byl mrtvý. Přes to, v jakém byl stavu, občas říkal: „Pojďte, jdeme trénovat.“ A doktor říkal: „To je pro něj to nejhorší. Všichni ho držte, aby nemohl vstát.“ Proto tam ti mladí deshi byli. Když se snažil vstát, čtyři muži ho tlačili k zemi a všichni odletěli až do zahrady.

To je úžasné!

Čtyři dny před svou smrtí Sensei potvrdil, co řekl dříve. V té době si Kisshomaru změnil své jméno na Koetsu. Stál u nohou postele a Uešiba Sensei řekl toto: „Shiodo, chci, abys podporoval Koetsuho po technické stránce. Chci, abys s ním vždy spolupracoval. Počítám s tebou.“ Kisshomaru tam stál a naslouchal.

Mohl byste nám říct, jaký je původ slova Yoshinkan?

Jeho originální význam je: Vždy bychom měli mít na mysli, že jsme pošetilé bytosti, neustále udržovat tichou mysl a kultivovat svého ducha. Znamená to, že bychom si vždy měli uvědomovat, že jsme vlastně nerozumní a tak nenechat svou mysl pohybovat. Shin znamená duch. Shin je duch a my bychom ho měli kultivovat. Proto jsem vybral jméno Yoshinkan.

Jak vzniklo původní Yoshinkan Aikido?

Věděl jsem, že techniky O-Senseie jsou úžasné, ale to, co dělal jeden den, se naprosto lišilo od toho předchozího. Protože Uešiba Sensei dělal vždy to, co mu právě přišlo na mysl, ti, které trénoval, cvičili bez porozumění. Nebyly žádné základy, jako to máme dnes. Vždy dělal, cokoliv ho napadlo. Pokud ale učíte tímto způsobem začátečníky, nic se nenaučí. Proto jsem se rozhodl systematizovat tyto techniky a začal jsem učit v ocelářské továrně u Nippon Kokan. Začal jsem analyzovat techniky a vytvořil jsem učební systém slučující vše, co jsem se do té doby naučil. Poté jsem také roztřídil aplikace technik. Zaznamenal jsem si všechny techniky, co jsem se naučil.

Pomáhal Vám někdo s vyvíjením Vašeho systému Aikido?
Když byl Kyoichi Inoue mladý student, zkoušel jsem různé věci přímo na něm a vyvíjel systém. Například jsem vynalezl Hiriki no yosei, také jsem přiřazoval názvy.

Vy jste přiřazoval názvy?
Ano, rozhodoval jsem se o názvech. Možná byste mohl říci, že je to poněkud subjektivní.

Dával Uešiba Sensei technikám názvy, když učil před válkou?
Používal termín irimi. Také říkal, že sokumen irimi a shomen irimi jsou také druhy irimi. Někdy říkával věci jako: „Irimi je esencí aiki.“ Ostatní bojová umění, jako je například judo, iriminage neměli. Možná používal jména technik, které se naučil od Sokaku Takedy.

Po válce se stalo nejběžněji trénovaným stylem karate. Co si myslíte o technikách Aikido pro vypořádání se s karate údery a kopy?

Je to otázka maai (bojové vzdálenosti). Musíte splynout s protivníkovým kopem a vejít k němu. To je důležité. Je to otázka načasování.

Pokročilí karatisti útočí velice rychle…

Ano, je to tak.

Myslíte, že trénink Aikido by měl obsahovat techniky pro zvládnutí takových útoků, jako jsou údery a kopy?

To je skutečně obtížný problém. Karate i Aikido má své oblasti. Jedno z nich by mohlo být zruinováno, pokud by soutěžilo s tím druhým. Takové věci by se možná mohly stát ve starých časech, kdy mezi sebou členové různých bojových škol bojovali, ale nemyslím si, že je to něco, co by se stávalo dnes. Ti, kdo mají rádi karate, cvičí karate, zatímco ti, kteří mají rádi aiki, cvičí aiki. Uešiba nám často říkal:„Studujeme esenci, kořeny (budó), takže by nás nemělo nic rozhodit, ať už na nás útočí kdokoliv.“

Chápu.

Lidé, kteří spolu trénují, jsou přátelé. Nakonec jsou tím nejdůležitějším morální vlastnosti. Snažte se zlepšovat své ctnosti. To je nejdůležitější. Když se pak setkáte s nepřítelem, uděláte to s úmyslem zharmonizovat se s ním a nechat ho ztratit jeho nepřátelské úmysly. Tato ctnost je schopností pomoci mu, aby se dobrovolně vzdal. Pak už nezáleží na tom, jestli drží meč nebo nějakou jinou zbraň.

Lidé, kteří dělají Aikido mnoho let a dosáhli druhého nebo třetího danu, mohou při sledování televizního přenosu karate znejistět a zapochybovat o tom, jestli by se s takovými útoky dokázali vypořádat. V případě, že by se někdo konfrontoval s karate útokem, jak by konkrétně měl zareagovat? Páka jako je kotegaeshi nemusí být dostatečná. Myslím si, že je mnoho lidí s podobnými pochybnostmi.

Je to otázka načasování a porozumění počátku pohybu ki. Uešiba Sensei řekl:„Můžeš poznat, kdy tvůj oponent udeří nebo kopne tím, že ucítíš začínající pohyb jeho ki“. Například vám povím legrační historku o Kenzo Futakim. Když jednou Futaki trénoval s O-Senseiem, pokaždé když zaútočil úderem shomenuchi, se O-Sensei vyhnul doprava. Takže Futaki začal mířit na Uešibovu pravou stranu, ale tentokrát se O-Sensei vůbec nepohnul.

Mistr takové úrovně dokáže cítit ki toho druhého. Uešiba byl schopný způsobit ztrátu oponentovy vůle k boji. Dokázal okamžitě dosáhnout stavu mushin (mysl bez myšlení, prázdná mysl) a cítit protivníkův záměr. Pouze Uešiba Sensei a pár podobných výjimečných jedinců dokázalo takové věci.

Pokud vím, měl jste možnost použít bojové umění i během války.

Ano. Udělal jsem vše, co mi Uešiba Sensei poradil. A vše se naplnilo. Když odporujete síle a zaujmete postoj, budete poraženi. Pokud čelíte rychlému karate útoku, budete poraženi. Neměli byste přemýšlet, udělám to nebo ono. To jsou nepodstatné detaily.

Uešiba Sensei by řekl:„Není to otázka vyhrávání nebo prohrávání. Musíš každého brát jako svého přítele.“ Když jsem šel do války, Uešiba Sensei mi řekl toto:„Neměj starosti. Kamkoli půjdeš, prostě kultivuj své ctnosti!“

Ti, kteří praktikují jiné bojové umění, by možná těžko dokázali přijmout tento přístup.

To je chyba. Je tomu tak, protože se soustředí na vítězství a porážku. Pokud se nedostanou z tohoto přístupu, bojové umění se bude jen těžko vyvíjet. Skutečně musíme změnit tento způsob myšlení.

Obdrželi jsme opravdu velké množství dopisů, které se vás ptají na různá témata.

Když o tom budete pečlivě přemýšlet, dojde vám, že esencí budó je duch. To platí pro karate, judo a jakékoliv jiné umění. Nemůžete jen přemýšlet o různých způsobech vypořádání se s útokem.

Mohl byste popsat své záměry pro mezinárodní federaci Yoshinkan Aikido v budoucnosti?

Věřím, že se svět se stal malým, proto bychom se měli zbavit myšlenek o národnosti. Cílem této organizace je šířit harmonii ducha Aikido po celém světě. Účelem federace je vytvořit svět plný míru, kde je možné žít v harmonii se všemi rasami. Není nic krásnějšího než duch harmonie a když jsem založil tuto federaci, myslel jsem na to, jak musíme všichni vycházet, jak se Američani a Sověti musí stát přáteli. Přemýšlel jsem o tom, že svět je jedna rodina a že my Japonci musíme opustit úzkoprsý, ostrovní postoj, aby se svět mohl stát místem plným dobrých lidí. Z toho důvodu bychom měli odložit své zbraně a nechat je stát se minulostí. Chci tím říct, že duchem Aikido je hledat harmonii.

Nyní uplynul jeden rok a my jsme právě měli oslavu absolvování prvních instruktorů. Trénují zde lidé z různých zemí, včetně Venezuely a Kolumbie a studují s nadšením. Trénují spolu s japonskou policií a jsou úžasní. Cizí ženy také tvrdě trénují.

Na Západě je velký zájem o Aikido.

Chci se vyhnout tomu, aby naše organizace rychle rostla a ztratila tak osobní přístup.

Byl bych rád, kdyby organizace jakou je Yoshinkan, uspěla. Běžné organizace se soustředí na vydělávání. Lidé většinou zapomenou původní záměr založení organizace a nakonec končí s rigidní strukturou. Věřím, že záměr Yoshinkanu mít přátelskou a flexibilní organizaci, je potřebný.

Pokud začnete s pozitivním záměrem, myslím, že peníze přijdou později. Když se budete zajímat o peníze, unikne vám to podstatné. Myslím, že je důležité zapomenout na peníze, zlepšovat se a brát lidi jako své bratry. Tito lidé s námi potom budou spolupracovat. To je nutné, aby mohla vzniknout harmonie mezi lidmi.

ShiodaThrow

Roman K., publikováno: Čtvrtek, 25.4.2013 v sekci Články.

Komentáře jsou uzavřeny.